Product image
Product image
Product image
1 (3)

EHB17

Βάρος εργασίας: 1,393kg Βάρος εφαρμοσμένου φορέα: 14 - 24 ton Διάμετρος εργαλείου: 117 mm
Everdigm

Οι πρωταρχικές σειρές είναι οι σιλανσιέ τύπου Hydraulic Breakers που αναπτύχθηκαν για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία σύμφωνα με τη διεθνή τάση περιορισμού του θορύβου. Φέρνοντας σκληρές μπότες από ενισχυμένο σκάλισμα και βραχίονα, πρωτοποριακές σειρές παρέχουν πολύ καινοτόμος αντοχή με μέγιστη ισχύ από ποτέ. Τα πλεονεκτήματα αυτής της σειράς είναι το σύστημα ελέγχου διπλής ταχύτητας, οι σκληρές μπότες, το σύστημα αντιπληροφόρησης, το auto stop & auto start και ο μοναδικός συσσωρευτής υψηλής πίεσης.
  • Ιδανική ισχύς ισχύος που πιστοποιείται από το AEM
  • Ισχυρή ανθεκτικότητα και εύκολη συντήρηση
  • Σύστημα αντιρρυπαντικού χτυπήματος
  • Έλεγχος διπλής ταχύτητας
Required oil flow

110 – 170 lpm

Operating pressure

160 – 180 bar

Blow frequenc Low speed mode

350 – 600 bpm

Blow frequenc High speed mode

500 – 750 bpm

Impact energy Low speed mode

2,800 joule

Impact energy High speed mode

2,200 joule