Product image
Product image
Product image
1 (3)

MB-R800

Ευέλικτο και αποτελεσματικό : ≥ 10 ≤ 22 Ton
MB

Κατάλληλο για οποιαδήποτε εφαρμογή που απαιτεί την κοπή ή την αγρανάπαυση σκληρών υλικών.

Η MB MB-R είναι κατάλληλη για το σχεδιασμό τοίχων και επιφανειών από σκυρόδεμα, την εκσκαφή, την εκσκαφή βράχων, την κατεδάφιση και τη βυθοκόρηση και για οποιαδήποτε χρήση σε αστικές περιοχές καθώς και σε περιορισμένες θέσεις εργασίας.

For technical caracteristics enclosed the file. MB_SchedeProdotto2017_A4_26apr_EN_MB-R800