Product image
Product image
Product image
1 (3)

EHB30

Βάρος εργασίας: 2,477kg Βάρος εφαρμοσμένου φορέα: 26 - 35 ton Διάμετρος εργαλείου: 150 mm
Everdigm

Οι πρωταρχικές σειρές είναι οι σιλανσιέ τύπου Hydraulic Breakers που αναπτύχθηκαν για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία σύμφωνα με τη διεθνή τάση περιορισμού του θορύβου. Φέρνοντας σκληρές μπότες από ενισχυμένο σκάλισμα και βραχίονα, πρωτοποριακές σειρές παρέχουν πολύ καινοτόμος αντοχή με μέγιστη ισχύ από ποτέ. Τα πλεονεκτήματα αυτής της σειράς είναι το σύστημα ελέγχου διπλής ταχύτητας, οι σκληρές μπότες, το σύστημα αντιπληροφόρησης, το auto stop & auto start και ο μοναδικός συσσωρευτής υψηλής πίεσης.
  • Ιδανική ισχύς ισχύος που πιστοποιείται από το AEM
  • Ισχυρή ανθεκτικότητα και εύκολη συντήρηση
  • Σύστημα αντιρρυπαντικού χτυπήματος
  • Έλεγχος διπλής ταχύτητας
Required oil flow

170 – 240 lpm

Operating pressure

165 – 185 bar

Blow frequenc Low speed mode

6,100 joule

Blow frequenc High speed mode

4,200 joule