Product image
Product image
Product image
Product image
Product image
Product image
1 (6)

EHB05

Βάρος εργασίας: 328kg Βάρος εφαρμοσμένου φορέα: 3.5 - 8.0 ton Διάμετρος εργαλείου: 68 mm
Everdigm

Οι πρωταρχικές σειρές είναι οι σιλανσιέ τύπου Hydraulic Breakers που αναπτύχθηκαν για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία σύμφωνα με τη διεθνή τάση περιορισμού του θορύβου. Φέρνοντας σκληρές μπότες από ενισχυμένο σκάλισμα και βραχίονα, πρωτοποριακές σειρές παρέχουν πολύ καινοτόμος αντοχή με μέγιστη ισχύ από ποτέ. Τα πλεονεκτήματα αυτής της σειράς είναι το σύστημα ελέγχου διπλής ταχύτητας, οι σκληρές μπότες, το σύστημα αντιπληροφόρησης, το auto stop & auto start και ο μοναδικός συσσωρευτής υψηλής πίεσης.
■ Ιδανική ισχύς ισχύος που πιστοποιείται από το AEM
■ Ισχυρή ανθεκτικότητα και εύκολη συντήρηση
■ Σύστημα αντιρρυπαντικού χτυπήματος
■ Έλεγχος διπλής ταχύτητας
Required oil flow

35 – 65 lpm

Operating pressure

130 – 170 bar

Blow frequenc High speed mode

550 – 1,000 bpm

Impact Energy High speed mode

700 joule